“Als ik lees kan ik niet verstaan wat er grijpt… 

Wanneer u een neurologische taalstoornis (afasie) heeft is het vinden van woorden vaak moeilijk. Zinnen kunnen lastig zijn. Een mop of smeuiíg verhaal vertellen. Begrijpt u gesprekken minder goed? Of heeft u lees- of schrijfproblemen?

Ik ben er voor mensen met afasie en hun naasten na de revalidatie. Tenslotte begint de nieuwe fase dan pas weer echt. Mogelijk wilt u meer regie over uw dagelijks leven waar u taal en communicatie voor nodig heeft. Misschien wilt u meer communiceren in uw dagelijks leven of langer aan het woord zijn op een verjaardag. Of u wilt makkelijker gebruik maken van e-mail.

Het kan zijn dat afasie nog niet in uw leven ‘past’. U bouwt aan een nieuw zelfbeeld. Afhankelijk van uw vraag bied ik passende begeleiding. Ik werk samen met andere professionals en kan u indien nodig gericht doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een Afasiecentrum of naar een creatief therapeut.

Bij ernstige afasie kan er behoefte zijn om het eigen stemgeluid weer te ervaren. Ik kan u de S.M.T.A. (Speech-Music Therapy for Aphasia) aanbieden met begeleiding op de piano. Het is een methode waarbij het uitspreken van namen of dagelijkse woorden door muziek wordt ondersteund. Dit kan bijdragen aan de expressie -mogelijkheden.