“Andere mensen hebben soms meer geduld dan ikzelf wanneer ik mijn spraakcomputer gebruik!”

Met een neurologische spraakstoornis (dysartrie) is het in het dagelijks leven vaak moeilijker om goed verstaanbaar te spreken. Veel dagelijkse situaties vragen om extra inspanning en begrip van gesprekspartners. Denk aan telefoneren, communiceren in een groep, spreken bij achtergrondlawaai, het volhouden van een langdurig gesprek of het voeren van een emotioneel beladen gesprek.

Ik bied ondersteuning bij:

  • Het omgaan met spreekangst
  • Het verbeteren van spraak
  • Telefoneren en gesprekken voeren
  • Deelname aan groepsgesprekken
  • Het gebruiken van ondersteunende middelen zoals digitale programma’s, apps en spraaksoftware