Ik ben een gedreven en sensitieve logopedist die makkelijk aansluiting vindt bij mensen. De interesse voor communicatie is begonnen bij mijn Opleiding Logopedie. Ik heb mij daarna gespecialiseerd in neurologische spraak- en taalstoornissen tijdens een tweede faseopleiding. In de loop van de jaren heb ik mijn visie op de mens steeds verder ontwikkeld door het volgen van diverse opleidingen waaronder lichaams- en voetreflexmassage.

De rode draad is het werken met mensen in veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Ik ben hierin gegroeid naar een coachende manier van werken.Wij communiceren vanuit ons eigen beeld van de wereld en vanuit onze eigen waarden. Zodra je je daar bewust van wordt komt er meer keuzevrijheid. Eigen regie en verantwoordelijkheid. Mijn overtuiging is dat ieder mensĀ  krachtbronnen heeft die aangeboord kunnen worden. Een standaard aanpak voor communicatie werkt daarom ook niet. Ik bied maatwerk met professionele betrokkenheid. Humor en creativiteit horen bij mijn werkwijze.

Tijdens mijn werk in de revalidatie en ouderenzorg werd de behoefte om op mijn manier te werken steeds groter. Eind 2017 heb ik gekozen voor een ommezwaai. Een eigen praktijk waar ik mijn eigen tijd en werkwijze kan bepalen. En alles uit mijn gereedschapskist kan combineren.

Muziek heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Ik zing en speel piano. De laatste jaren ontdekte ik hoe goed muziek ingezet kan worden bij logopedische begeleiding van volwassenen. De positieve invloed van muziek op het brein wordt ook ondersteund door recente wetenschappelijke inzichten. Ik vind het een geweldige ontdekkingstocht om hierin mijn mogelijkheden te verkennen en in te zetten!