Hersenletsel kan leiden tot spraak- en taalstoornissen. Dit heet dysartrie en afasie. Deze stoornissen kunnen uw communicatie blijvend veranderen. Vaak met ingrijpende gevolgen. Communicatie is tenslotte een manier om te verbinden en tot uitdrukking te brengen wat er van binnen leeft. Het is een deel van onze identiteit en essentieel bij elk leefgebied; in ons gezinsleven, sociale leven, werk, en onze hobby’s.

Veranderingen in spraak en taal vragen om aanpassing en acceptatie. Tijd is hier een belangrijke factor in. Vaak moet het vertrouwen in een nieuw geluid groeien. Het is niet niks. Een ‘nieuw geluid’ betekent namelijk vaak afscheid van het oude.

Ik bied u ondersteuning in de periode na de revalidatie. Samen gaan we op zoek naar de juiste invulling voor uw situatie. Bijvoorbeeld in de vorm van praktische communicatieoefeningen voor dagelijkse situaties. Eventueel met ondersteunende hulpmiddelen. Of bijvoorbeeld met coachingsgesprekken.